Máy bộ thương hiệu Intel chính hãng

Máy bộ thương hiệu Intel chính hãng

Máy bộ thương hiệu Intel chính hãng

Tìm kiếm
Máy bộ Intel

INTEL BOXNUC5CPYH

INTEL BOXNUC5CPYH

3.400.000 đ

INTEL BOXNUC5PPYH

INTEL BOXNUC5PPYH

4.500.000 đ

INTEL BOXNUC5i3RYH

INTEL BOXNUC5i3RYH

6.850.000 đ

INTEL BOXNUC5i5RYH

INTEL BOXNUC5i5RYH

9.100.000 đ

INTEL BOXNUC6I3SYH

INTEL BOXNUC6I3SYH

7.580.000 đ

INTEL BOXNUC6I5SYH

INTEL BOXNUC6I5SYH

10.000.000 đ

 INTEL BOXNUC6i7KYK1

INTEL BOXNUC6i7KYK1

15.500.000 đ