AMD có thể sẽ giới thiệu và bán Radeon RX 490 ngay trong tháng 12

AMD có thể sẽ giới thiệu và bán Radeon RX 490 ngay trong tháng 12

AMD có thể sẽ giới thiệu và bán Radeon RX 490 ngay trong tháng 12