Bộ xử lý cho thiết bị di động Intel Core™ thế hệ thứ 10 với bộ nhớ Intel Optane kèm ổ đĩa thể rắn